Folder LEEF!

Klik hier voor onze folder in een pdf-file.

 

Laatst aangepast (dinsdag, 25 september 2012 20:50)

 

Spa-Groen-LEEF!

Klik op de foto om onze prachtige folder te bewonderen!

Naar gewoonte zullen wij de staart vormen van het kartel Spa-Groen-LEEF!
21 Wouter De Smedt, 29 jaar, woonbegeleider in WZC Ter Burg Nossegem

22 Elize Vaes, 23 jaar, studente Taal- en Letterkunde, bestuur Jeugdraad Zaventem

23 Alain Van Ophalvens, 43 jaar, arbeider

24 Marina Neeckx, 58 jaar, bediende

25 Martine Weygaerts, 54 jaar, thuiszorg OCMW-Zaventem

26 Ria Van Peer, 60 jaar, psych. verpleegster, brugpensioen

27 Eric Spapen, 53 jaar, bediende

28 Hilde Bracke, 58 jaar, lerares, gepensioneerd, contactclown voor dementen

29 Johan Brusseleers, 57 jaar, OCMW-raadslid, huisarts Nossegem

30 Imelda De Maegd, 55 jaar, verpleegster

31 Jean-Paul Martens, 62 jaar, Gemeenteraadslid, huisarts Nossegem

Laatst aangepast (zondag, 09 september 2012 11:13)

 

Folder Spa-Groen-Leef!

Indien het programma niet goed leesbaar is, kan je hier klikken voor het programma in een PDF-file

 

 

Laatst aangepast (zondag, 09 september 2012 18:52)

Lees meer...

 

Een verkeersveilig Sterrebeek tijdens de werken aan de Mechelsesteenweg?

Een noodzakelijk kwaad, zo zou je die enorme werken aan de Mechelsesteenweg wel kunnen noemen. Maar ze zijn nodig, ook al zullen ze wel maanden aanslepen en hinder veroorzaken. Nodig om de verkeersveiligheid in Sterrebeek sterk te verbeteren en dit vooral voor de zwakkere weggebruikers, omdat er een beter fiets-en voetpad aangelegd zal worden en de maximale snelheid beperkt zal worden tot 50 km per uur en dit al voor de bebouwde kom.

Maar ook tijdens de werken moet de verkeersveiligheid gegarandeerd worden en net daar knelt het schoentje, want het druk verkeer wordt nu omgeleid langs wegen die daar niet op voorzien zijn. Een van die straten is de Kleine Geeststraat. Een aantal bewoners hebben de handen in elkaar geslagen en de situatie in hun straat bekeken. Hieruit werden voorstellen geformuleerd die onder de vorm van een petitie ook gedragen worden door het merendeel van de medebewoners. Deze petitie werd overhandigd aan het gemeentebestuur.

Ondertussen werden er al enkele stappen ondernomen, onder meer de aanwezigheid van politie aan de school. Verder werden er borden geplaatst met een snelheidsbeperking van 30km/u. en worden er snelheidscontroles gehouden.

 

 

Laatst aangepast (dinsdag, 11 september 2012 19:04)

 

Het parkeerplan van Zaventem

Het parkeerplan is al een geruime tijd in werking en heeft vanaf zijn intrede al voor verontwaardigde burgers gezorgd. Dag in dag uit werden boetes uitgedeeld en werden burgers steeds kwader. Leef! heeft altijd zeer kritisch gestaan ten opzichte van het parkeerplan en heeft een tijd geleden ook in het openbaar een actie op touw gezet.

Maar ook nu, na het uitblijven van een degelijke evaluatie in samenspraak met de burgers, hebben vele burgers zich verenigd om actie te voeren tegen het parkeerplan en om een degelijke inspraak te verwerven. Maar ze willen verder gaan, ze willen een platform creëren om ook andere initiatieven, zoals het cultuurcentrum. kritisch te kunnen beoordelen.

Hieronder kunnen jullie onze pro's en contra's van het parkeerplan bekijken.

 

Laatst aangepast (dinsdag, 13 maart 2012 20:09)

Lees meer...

 
Meer artikelen...